KARİYER

KARİYER

İnsan kaynakları stratejisi, turizm ve hizmet sektöründe dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, her bireyin çalışmak istediği ve çalışmaktan onur duyduğu bir topluluk olmaktır.

Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için;

  1. İşe alım ve terfi süreçlerinde “doğru işe doğru eleman” anlayışında olan,
  2. Personeli tutarlı ve ulaşılabilir hedeflere yönlendiren,
  3. Çalışanları maksimum seviyedeki motivasyon algısıyla yöneten,
  4. “Yetki kimdeyse sorumlulukta ondadır” ilkesiyle sadece çalışanları değil yöneticileri de sonuçlardan sorumlu kılan,
  5. “Yetenek yönetimi” anlayışıyla personele özgüvenini ve yeteneklerini kullanma imkanı sunan,
  6. “Eşitlik” ilkesiyle ödül süreçlerini yöneten, bir yönetim ekibi oluşturmak İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.
Kariyer