İK POLİTİKAMIZ

İK POLİTİKAMIZ

ARTAŞ İnşaat İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel amacı; Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, takımdaş, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan organizasyon yapısı kurarak;

 1. Personelimizi mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek,
 2. Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak,
 3. Ulusal/Uluslararası arenada çalışmak için en çok tercih edilen İnşaat Şirketi ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek,
 4. Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, verimli ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, şirkete bağlılığı geliştirmek,
 5. "Sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak,
 6. Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "kararlılık", gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,
 7. Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde fırsat eşitliği sağlamak,
 8. Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek,
 9. Sağlıklı ve etkin iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 10. Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 11. Sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek, yüksek performansı ödüllendirmek.

ARTAŞ İnşaat’ta İnsan Kaynakları - (İK) süreci; İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan "Yönetim Takımı"nda yer almaktadır.

Departman; Personel Seçme ve Yerleştirme, Özlük İşleri, Eğitim ve Yönetim Geliştirme birimlerinden oluşmaktadır.

İK Politikamız