İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ & ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ & ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ARTAŞ İnşaat, genel inşaat faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için uluslararası standartlar ve ulusal yasal gereklilikler doğrultusunda aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve bu ilkelerin faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm personelimizin katılımıyla ve sürekli gelişimi hedefleyerek uygulanmasını ve uygulatılmasını ARTAŞ İnşaat üst yönetimi olarak kabul ve taahhüt eder.

  1. İnşaat sektörü kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm faaliyetlerin İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikelerini, çevresel boyutlarını ve alınması gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, önemli çevre boyutlarını tanımlayarak değerlendirme sonuçlarına göre çevre kirliliğini önlemek, tolere edilebilir risk seviyelerini tanımlayarak risk değerlendirme çalışmasını tamamlamak. Bu değerlendirme sonucuna göre, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen önlemek veya kaza olasılığını minimum düzeye indirmek için gereken önlemleri almak, aldırmak ve bunları yaparken yürürlükteki İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelik gereklerine tam olarak uymak,
  2. İşverenler ve üçüncü taraflardan gelecek İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili taleplerine uymak,
  3. Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek gerçekleştirmek,

ARTAŞ İnşaat olarak tüm çalışanlarımızı;

  1. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemi el kitabı ve ilgili dokümanları, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek,
  2. Bu politika kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve günün şartlarına göre revize edilmesi için çalışmaları ve politikaları yönetim tarafından sürekli gelişme anlayışı içerisinde düzenli olarak gözden geçirmek.

Politikamızın sonucu ARTAŞ İnşaat olarak; İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli prestij hedefimiz olarak görmekteyiz.

Bu konudaki temel prensibimiz "ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE" dir.

İş Sağlığı, Güvenliği & Çevre Politikamız
Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et