KARİYER

KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

ARTAŞ İnşaat İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel amacı; Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, takımdaş, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan organizasyon yapısı kurarak;

+Personelimizi mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek,
+ Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak,
+ Ulusal/Uluslararası arenada çalışmak için en çok tercih edilen İnşaat Şirketi ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek,
+ Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, verimli ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, şirkete bağlılığı geliştirmek,
+ "Sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak,
+ Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "kararlılık", gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,
+ Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde fırsat eşitliği sağlamak,
+ Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek,
+ Sağlıklı ve etkin iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
+ Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
+ Sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek, yüksek performansı ödüllendirmek.

ARTAŞ İnşaat’ta İnsan Kaynakları - (İK) süreci; İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan "Yönetim Takımı"nda yer almaktadır.
Departman; Personel Seçme ve Yerleştirme, Özlük İşleri, Eğitim ve Yönetim Geliştirme birimlerinden oluşmaktadır.

 

 

Gayrimenkul İş İlanları