İK POLİTİKAMIZ

İK POLİTİKAMIZ

ARTAŞ İnşaat İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel amacı; Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, takımdaş, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan organizasyon yapısı kurarak;

* Personelimizi mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek,

* Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak,

* Ulusal/Uluslararası arenada çalışmak için en çok tercih edilen İnşaat Şirketi ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek,

* Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, verimli ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, şirkete bağlılığı geliştirmek,

* "Sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak,

* Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "kararlılık", gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,

* Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde fırsat eşitliği sağlamak,

* Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek,

* Sağlıklı ve etkin iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

* Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

* Sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek, yüksek performansı ödüllendirmek.

ARTAŞ İnşaat’ta İnsan Kaynakları - (İK) süreci; İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan "Yönetim Takımı"nda yer almaktadır.

Departman; Personel Seçme ve Yerleştirme, Özlük İşleri, Eğitim ve Yönetim Geliştirme birimlerinden oluşmaktadır.